Bygg och renovera grönt

Mer än försäkringar

Folksam försäkrar varannan svensk, vartannat hem och var fjärde bil. Det är ett stort ansvar i sig men vi tar också ansvar för miljö och hållbarhet. Miljöfrågor började vi engagera oss i redan på 1960-talet och det är därför vi gör saker som inte brukar förknippas med försäkringsbolag. Till exempel var Folksam det första företaget som klimatkompenserade sina utsläpp av växthusgaser.

Vi gör också det lättare för våra kunder och alla andra att göra bra och miljövänliga val genom tester och jämförelser av till exempel bilar, utomhusfärger och värmepumpar.

Hjälp att bygga miljövänligt

Som stort försäkringsbolag är Folksam också stora beställare av byggreparationer. Vi beställer byggreparationer för 800 miljoner kronor varje år. Eftersom vi vill göra dessa reparationer så miljömässigt bra som möjligt, måste vi också veta vad materialen innehåller och hur väl de stämmer överens med kraven på ett hållbart samhälle. Det är bakgrunden till varför vi beslutade oss att göra Folksams Byggmiljöguide. Detta var 1995. Sedan dess har vi producerat tio versioner av Byggmiljöguiden med allt hårdare krav på miljö och hållbarhet.

Folksams Byggmiljöguide används i hög grad av branschens experter men även för dig som villaägare blir det allt viktigare att veta vad du ska välja för material när du bygger om, bygger till eller renoverar. Vad är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv? I Byggmiljöguiden får du kunskapen om vad som gör minst skada på våra gemensamma tillgångar – luft, mark och vatten.

När vi nu övergår till att presentera Byggmiljöguiden på webben har Folksam inlett ett samarbete med SundaHus för att bestämma vilka produkter som kan rekommenderas. Vi tittar bland annat på vilka kemikalier produkterna innehåller och om de omfattas av hälso- och miljöklassificeringsregler. En viktig fråga är också om produkten kan återanvändas, återvinnas eller ger upphov till ett farligt avfall. Mer om våra kriterier kan du läsa här.

Vi sätter också ett slutbetyg för produkten. Rött, gult eller grönt. I första hand rekommenderar vi ”gröna” produkter. Är sådana produkter få eller inga alls accepterar vi ”gula” produkter tills vidare. Produkter som får ett ”rött” slutbetyg rekommenderar vi aldrig.

Förhoppningsvis ger våra rekommendationer dig möjlighet att bygga så miljövänligt som möjligt.

Karin Stenmar
Miljöchef Folksam