Användarvillkor

Innehållet i Folksams Byggmiljöguide innehåller information som hämtats från databasen SundaHus Miljödata och som skyddas av upphovsrätten. Samtliga immateriella rättigheter till databasen SundaHus Miljödata, inklusive dess struktur och innehåll, tillhör SundaHus i Linköping AB (publ).

Innehållet och strukturen i Folksams Byggmiljöguide får inte, varken i sin helhet eller till någon väsentlig del; återanvändas, mångfaldigas, laddas ned, kopieras, lagras, ompaketeras, vidareförsäljas, publiceras, vidarebefordras, visas eller framföras offentligt, överföras till allmänheten, kodas, översättas, eller ändras utan Folksams föregående skriftliga tillstånd.