• + Golvbeläggningar
  • PVC
  • Linoleum
  • Massivt trä
  • Lamell
  • Laminat
  • Textila golv (Konstfiber)
  • Klinker
 • + Lim
  • + PVAC-lim
   • Trälim, vävlim med mera
   • PVC-, linoleumlim
  • Lim – modifierad silikon (silikonbaserat monterings-och parkettlim)
  • Stärkelsebaserat lim (t ex tapetklister, vävlim)
  • + Kontaktlim, montagelim, asfaltklister
   • Lösningsmedelsburet
   • Vattenburet
  • Akrylatlim (till exempel golvlim)
 • + Avjämningsmassor och spackel
  • + Avjämningsmassor – golv
   • + Aluminatcement (med viss inblandning av portlandcement)
    • med flyttillsats
    • utan flyttillsats
   • Ren aluminatcement utan flyttillsats
   • Ren portlandcement utan flyttillsats
   • Blandcement (aluminatcement, portlandcement och granulerad masugnsslagg) med flyttillsats
  • Vägg-, tak-, golv- och snickerispackel
 • + Byggskivor
  • + Träskivor
   • Plywood
   • Spånskivor
   • Träfiberskiva – hård/medelhård
   • Träfiberskiva – porös
  • + Mineralogiska skivor
   • + Skivor utvecklade för våtrum
    • Gips
    • Cement
   • + Skivor för övriga utrymmen
    • Gips
    • Cement
 • + Isolering
  • Glas / Glasull
  • Stenull
  • Cellplast – extruderad
  • Cellplast – expanderad
  • Cellulosabaserad lösull
 • + Inomhusfärg, Golvolja, Golvlack
  • + Vattenburen
   • + Latexfärg
    • Sampolymer vägg- och takfärg
    • Akrylat snickerifärg
   • + Oljefärg
    • Vägg- och takfärg
   • Limfärg
  • + High solid
   • + Oljefärg
    • Snickerifärg
  • + Golvolja / underhållsolja
   • Vattenburen / High solid
   • Lösningsmedelsburen
  • + Golvlack
   • Vattenburen
 • + Utomhusfärg
  • + Vattenburen
   • Akrylatfärg
   • Alkyd / Akrylatfärg
   • Oljefärg
   • Slamfärg
   • Silikatfärg
  • + Lösningsmedelsburen
   • Linoljefärg
 • + Fogmassor
  • Akrylat
  • Polyuretan
  • Silikon – våtrum
  • Silikon – övrigt
  • Fogmassor – modifierad silikon
  • Fogskum
  • Målarfog
 • + Fäst- och fogmassa samt tätskikt för kakel och klinker
  • + Fästmassa kakel/klinker
   • Portlandcement
   • Plastbaserad
  • + Tätskikt kakel/klinker
   • Vätskebaserade system
   • Vätskebaserade system med flexibla folier
   • Asfaltbaserad
  • Kakelfog

Miljövänligt byggmaterial

Vi hjälper dig att välja!

Miljöaspekten blir allt viktigare för vilka val vi gör i vår vardag och när det kommer till vårt boende finns det många olika frågor att ta ställning till.

Ur miljösynpunkt är det oftast svårast att veta vilka val som är bäst. I byggmiljöguiden får du kunskap om hur du väljer material som gör minst skada på våra gemensamma tillgångar – luft, mark och vatten.

Folksams byggmiljöguide används i hög grad av branschens experter, och vi hoppas att den även kan komma till användning av alla som själva bygger om hemma.